Motiv: Auf dem Marktplatz

 

Vase

 

KelchKelch

 

Kelch

 

Kelch

 

VaseVase